Cele

Główne cele Stowarzyszenia Hospicjum Domowego „Nadzieja” w Strzelinie:

 • prowadzenie opieki lekarsko pielęgniarskiej wobec osób ciężko chorych
 • prowadzenie działalności informacyjno doradczej dla osób wymagających pomocy lub wsparcia
 • wdrażanie zadań wynikających z programu wspierania osób osamotnionych
 • wdrażanie zadań wynikających z programów profilaktycznych, zdrowotnych i rozwojowych
 • organizowanie i prowadzenie działalności hospicyjnej domowej (indywidualnej) oraz działalności hospicyjnej stacjonarnej
 • inspirowanie utworzenia i uczestnictwa w działalności Domu Pomocy Społecznej
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez osoby chore: leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych itp.
 • upowszechnianie idei pomocy, idei hospicyjnej oraz kształtowanie wrażliwości wobec osób wymagających wsparcia i pomocy, promocja wolontariatu
 • organizowanie spotkań z zakresu medycyny, psychologii, psychiatrii, pielęgniarstwa z osobami wymagającymi wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów życiowych
 • organizowanie uroczystości, imprez kulturalno – masowych bądź współuczestniczenie w takich wydarzeniach
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich i potrzebujących oraz osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych
 • działanie na rzecz wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu.
2022  Stowarzyszenie Hospicjum Domowego "Nadzieja" w Strzelinie   globbers joomla templates