Pola Nadziei

Strzelińskie Hospicjum „Nadzieja” bierze udział w kampanii "Pola Nadziei" od 2011 roku.
"Pola Nadziei" to międzynarodowy program, którego celem jest pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjów i pomoc ludziom terminalnie chorym. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu. Jednocześnie jest to szeroka i długotrwała akcja edukacyjna propagująca poczucie wspólnoty i solidarności z potrzebującymi, rozwijająca odruchy pomocy i empatii wobec chorych.
Wyrazem solidarności ze wszystkimi dotkniętymi cierpieniem jest akcja sadzenia żonkili – kwiatów już od starożytności symbolizujących nadzieję. Co roku w okolicy 4 października (Międzynarodowy Dzień Opieki Hospicyjnej) w parkach i na skwerach wysadza się cebulki. W wiosenne weekendy, kiedy żonkile kwitną ma miejsce akcja zbiórki funduszy a kwiatami obdarowywani są mieszkańcy w zamian za datek. Żonkil w tych dniach staje się symbolem triumfu poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią.
Program „Pola Nadziei” zapoczątkowany został przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Fundacja powstała w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Dziś jest wiodącym wśród specjalistycznych ośrodków opieki paliatywnej w Wielkiej Brytanii. Z okazji 50. rocznicy powołania do życia organizacji Cancer Care postanowiono rozszerzyć zasięg jej działania. Do współpracy zaproszono m.in. Kraków, ówczesne miasto partnerskie Edynburga, z działającym w nim Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
W roku 2003 „Pola Nadziei” stały się programem ogólnopolskim. Od tego momentu Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie zostało organizatorem i koordynatorem inicjatywy we wszystkich polskich miastach. Wszystkie Hospicja, które gromadzą pieniądze, włączając się w „Pola Nadziei”, na własną rękę organizują plan pozyskiwania funduszy na terenie swojej działalności.

2023  Stowarzyszenie Hospicjum Domowego "Nadzieja" w Strzelinie   globbers joomla templates